„Polska branża chemiczna to nie tylko produkcja nawozów dla rolnictwa i półproduktów dla wielu gałęzi przemysłu, ale również doskonały przykład tego, jak można łączyć naukę, nowoczesne technologie i odpowiedzialnie zarządzanie.” Wojciech WardackiPrezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Oficjalnie powstały Zakłady Azotowe w Chorzowie

Powstanie na terenie Chorzowa instalacji przemysłowej do produkcji syntetycznych związków chemicznych niezbędnych dla rolnictwa, jak i wojska,

Zakłady Azotowe w Chorzowie zostały przejęte przez rząd Polski

Na prawach Konwencji Genewskiej Zakłady Azotowe znalazły się na terenie Polski i stanowiły największy zakład przemysłu chemicznego na Śląsku i w kraju

 

Powstanie PFZA

Przepisami o wywłaszczeniu powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Chorzowie” („PFZA”)

Początek Budowy

Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach – jednej z największych inwestycji okresu międzywojennego w Polsce, zainicjowany przez Ignacego Mościckiego, ówczesnego kierownika Katedry Chemii Fizykalnej i Elektrochemii Technicznej Politechniki Lwowskiej, założyciela Chemicznego Instytut Badawczego, a później również prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczyste otwarcie

Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Mościcach. W początkowym okresie swego istnienia produkowała ona około 60 ton amoniaku na dobę. W roku 1931 dyrektorem naczelnym fabryki został dotychczasowy Minister Przemysłu i Handlu, Eugeniusz Kwiatkowski.

Połączenie PFZA Chorzów i PFZA Mościce

w jedno przedsiębiorstwo własności Skarbu Państwa pod nazwą Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie i Mościcach. W skład ZFZA weszła też fabryka „Azot” w Jaworznie.

Podjęcie uchwały o odbudowie i rozbudowie

Państwowej Fabryki Związków Azotowych, po okresie okupacji, która zakończyła się demontażem wyposażenia fabrycznego i jego wywozem w głąb Rzeszy. W 1949 roku tarnowskie Azoty wytwarzały już 20 produktów. Udział nawozów azotowych w globalnej produkcji fabryki utrzymywał się początkowo na podobnym poziomie jak przed wojną.

Podjęto decyzję o wybudowaniu w Kędzierzynie trzeciej w kraju

(obok Chorzowa i Tarnowa) fabryki nawozów sztucznych. Miała ona powstać w miejscu zniszczonych niemieckich zakładów chemicznych IG Farben.

Formalne utworzenie zakładów w Kędzierzynie

miało miejsce dnia 1 stycznia. W październiku 1949 r. uruchomiono pierwszą instalację, produkującą rocznie 840 t wosku syntetycznego.

Produkcja ciągła w Kędzierzynie ruszyła 10 marca

Datę tę uznano za dzień oficjalnego otwarcia zakładów produkujących nawozy azotowe. W tym samym roku rozpoczęto produkcję tlenu sprężonego, dwucjanu dwuamidu, melaminy i utrwalacza płynnego „W”. W 1954 r. wybudowano także elektrociepłownię.

Zatwierdzenie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów

„podstawowych zasad założeń rozbudowy Zakładów Azotowych w Tarnowie”, czyli przekształcenia przedsiębiorstwa w duży kombinat chemiczny. Inwestycja „Tarnów II”, której realizacja przypada na lata 1962-1967 była początkiem ponad 30-letniego okresu tzw. „chemii acetylenu” w tarnowskich Azotach.

Powołanie dyrekcji Zakładów Azotowych „Puławy” w Budowie

W ramach generalnego wykonawstwa inwestycji pracowało 27 krajowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, zatrudniających łącznie, na samym tylko terenie budowy, ponad 6000 pracowników.

Oddano do użytku, po raz pierwszy w Polsce instalację do produkcji amoniaku z gazu koksowniczego

Budowa Kombinatu Chemicznego w policach

Kompleks przemysłowy produkujący nawozy miał zostać ulokowany między Policami, a wsią Jasienice. Był to początek jednej z największych firm chemicznych w Polsce oraz nowego rozdziału w historii Polic.

Oficjalne rozpoczęcie działalności produkcyjnej Fabryki Związków Azotowych w Puławach.

Uroczyste otwarcie Zakładów nastąpiło w lipcu, kiedy jednostka była już w ciągłym ruchu, wtedy po raz pierwszy stwierdzono zachodzenie syntezy amoniaku podczas uruchomienia pierwszej instalacji produkcyjnej. Uroczyste otwarcie Zakładów Azotowych „Puławy” nastąpiło 16 lipca 1966 roku. Pierwsze instalacje przemysłowe uruchamiano jednak już prawie rok wcześniej.

Początek produkcji w Policach

Oddanie do użytku pierwszego wydziału produkcyjnego. Była to wytwórnia kwasu siarkowego. Rok później uruchomiono trzy wytwórnie: kwasu siarkowego, kwasu fosforowego oraz nawozów, która jako pierwsza w kraju produkowała nawozy dwuskładnikowe.

Oddano do użytku również port barkowy.

Osiągnięcie 80% stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych.

W tym czasie „Puławy” stały się największym producentem jednoskładnikowych nawozów azotowych na rynku wewnętrznym.

Uruchomiono port przeładunkowy na Kanale Kędzierzyńskim

W latach 70. przeprowadzono także modernizację licznych instalacji produkcyjnych, uruchamiając dodatkowo produkcję argonu i bezwodnika maleinowego. W 1978 r., dzięki uruchomieniu instalacji ciśnieniowego półspalania metanu, nastąpiło przejście przy produkcji amoniaku z koksu na gaz ziemny

Budowa pierwszej w Polsce Wytwórni melaminy

Z czasem rozbudowano ją o nowe jednostki „Melaminę II”, a następnie „Melaminę III”. Grupa Azoty Puławy jest jedynym w Polsce producentem melaminy.

Rozruch technologiczny Zakładu Bieli Tytanowej

Lata 70. to okres przeobrażenie Polic z małego sennego miasteczka w miasto o ambicjach przemysłowych.
Proces szybkiej urbanizacji i przemian trwał do końca lat 80. W pierwszej połowie lat 80. rozpoczęto produkcję amoniaku oraz mocznika, uruchomiono też wytwórnię kwasu siarkowego o rocznej zdolności produkcyjnej 500 tys. ton.

Uruchomienie instalacji OXO w Kędzierzynie-Koźlu

W roku 1979 zakupiono wyróżnioną za wysokie walory techniczno-technologiczne licencję na produkcję alkoholi OXO od firmy Union Carbide i Davy Mc Kee, a realizacja projektu miała nastąpić w latach 1980–1982. Działania te przerwał stan wojenny i dopiero w drugiej połowie 1982 r. udało się przystąpić do budowy, która została zakończona w październiku 1986 r. Po pomyślnie przeprowadzonym rozruchu technologicznym Wytwórnia Alkoholi OXO weszła w pełni do eksploatacji, osiągając wskaźniki projektowe. Dla kędzierzyńskich zakładów to najważniejsza inwestycja zrealizowana w latach 80.

Przekształcenie

Zakładów Azotowych w Tarnowie z Przedsiębiorstwa Państwowego w jednoosobową Spółkę Akcyjną ze 100% udziałem Skarbu Państwa.

Przekształcenie „Puław”

z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę Skarbu Państwa.

Przekształcenie Zakładów w Kędzierzynie w Spółkę

W wyniku komercjalizacji Zakłady w Kędzierzynie przekształciły się z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa o nazwie Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna.

Uruchomienie największego w Polsce reaktora syntezy amoniaku

W Kędzierzynie uruchomiono największy w Polsce reaktor syntezy amoniaku, niezbędny do wytwarzania nawozów. Nowa jednostka pozwalała na wytwarzanie 1500 ton na dobę tego półproduktu i zastąpiła aż siedemnaście reaktorów wykorzystywanych dotychczas.

Przekształcenie zakładu w Policach w spółkę akcyjną

Rozpoczęcie działalność pod nową nazwą – jako Zakłady Chemiczne „POLICE” Spółka Akcyjna. Lata 90. to czas restrukturyzacji tego najbardziej znaczącego kompleksu przemysłowego na Pomorzu.

Nowa wytwórnia kwasu azotowego w Kędzierzynie.

Oddano do użytku nowoczesną wytwórnię kwasu azotowego IV.

Druga linia granulacji nawozów saletrzanych

W kędzierzyńskich zakładach ukończono drugą linię granulacji mechanicznej nawozów saletrzanych, która pozwala produkować granulowane nawozy saletrzane o najwyższych parametrach użytkowych i standardzie.

 

Restrukturyzacja

W 1999 roku przeprowadzono proces restrukturyzacji zakładów w Tarnowie, w ramach której m. in. utworzono pięć centrów biznesu: Kaprolaktamu, Tworzyw Sztucznych, PCW, Nawozów i Energetyki. Natomiast w polickich zakładach w ramach restrukturyzacji w rozpoczął się proces wydzielania służb niezwiązanych bezpośrednio z produkcją. Wydziały remontowe i usługowe przekształcają się w odrębne podmioty gospodarcze.

Rozpoczęcie procesu prywatyzacji

W 1999 roku Ministerstwo Skarbu Państwa rozpoczęło proces prywatyzacji czterech największych firm tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej – zakładów w Tarnowie, Kędzierzynie, Puławach i Tarnowie.

Troska o środowisko

22 lipca 1999 roku w uznaniu dla działań proekologicznych prowadzonych w ramach „Programu Ochrony Środowiska na lata 1985-2000 i dalsze”, Zakłady Azotowe Puławy zostały skreślone z tzw. „Listy 80” przedsiębiorstw szczególnie uciążliwych dla środowiska. W tym samym roku Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. uzyskały Certyfikat Realizatora Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

Nowa instalacja w Kędzierzynie

We wrześniu 1999 roku w Kędzierzynie przekazano do eksploatacji nową instalację Trimetylolopropanu (TMP) o zdolności produkcyjnej 400 t/r.

Kontynuacja restrukturyzacji

Na początku 2000 r. w kędzierzyńskich zakładach w wyniku restrukturyzacji organizacyjnej powołano do życia system jednostek biznesu. Wyodrębniono pięć jednostek biznesowych oraz Jednostkę Biznesowo-Usługową Energetyka, a także określono poziomy zarządzania: strategiczny, podstawowy i pomocniczy. Wydzielono następne spółki córki.

Z kolei pod koniec 2000 roku również w ramach restrukturyzacji w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. wydzielono Centrum Badań i Analiz.

Nowy układ przenośników soli potasowej do portu w Policach

Układ czterech przenośników o długości 640 m. połączył nabrzeże północne portu barkowego z bunkrem soli potasowej. Była to kolejna ekologiczna inwestycja zrealizowana przez Zakłady Chemiczne „POLICE” SA. Dotychczas sól potasowa była transportowana samochodami, co wiązało się z emisją spalin i zapyleniem na drogach i wysokimi kosztami.

Skreślenie z „listy 80”

W połowie 2001 roku Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. zostały skreślone z lity 80 przedsiębiorstw najbardziej uciążliwych dla środowiska naturalnego.

Police założycielem Akademii Marek

W 2001 roku Zakłady Chemiczne Police otrzymały certyfikat Firmy Markowej i status założyciela Akademii Marek, co oznaczało, iż firma cieszyła się dobrą reputacją i zasługiwała na miano firmy markowej.

Zakończenie budowy wytwórni Melamina II

Duże zapotrzebowanie na melaminę w kraju i na świecie wpłynęło na podjęcie decyzji o rozbudowie w Puławach kompleksu melaminowego. Budowę wytwórni „Melamina II”, rozpoczęto w 1999, a zakończono w 2001 roku. Zdolność produkcyjna instalacji to 30 tys. ton na rok. Licencjodawcą była włoska firma Eurotecnica Contractors and Engineers S.p.A.

Zapraszamy

Kolejne ważne wydarzenia z historii Grupy Azoty  pojawią się już niebawem.

Wróć
do góry
rok
1916
.
.
.
rok
1922
.
.
.
rok
1924
.
.
.
rok
1927
.
.
.
rok
1930
.
.
.
rok
1933
.
.
.
rok
1945
.
.
.
rok
1948
.
.
.
rok
1949
.
.
.
rok
1954
.
.
.
rok
1961
.
.
.
.
.
.
rok
1962
.
.
.
rok
1964
.
.
.
rok
1966
.
.
.
rok
1969
.
.
.
rok
1970
.
.
.
.
.
.
rok
1975
.
.
.
rok
1977
.
.
.
rok
1987
.
.
.
rok
1991
.
.
.
rok
1992
.
.
.
.
.
.
rok
1993
.
.
.
rok
1995
.
.
.
.
.
.
rok
1998
.
.
.
rok
1999
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
rok
2000
.
.
.
.
.
.
rok
2001
.
.
.
.
.
.
.
.
.
rok
2017
.
.
.